Kursy językowe z dofinansowaniem

Oferta kursów językowych z dofinansowaniem do 80% ze środków Unii Europejskiej

 


 

4 LINGUA to nowocześnie zarządzana szkoła językowa prowadząca działalność na terenie całego kraju, w której pracuje grono wykwalifikowanych lektorów posiadających wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języków obcych, osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych.

Prowadzone przez nas kursy i szkolenia językowe są dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Unijne dofinansowanie wynosi do 80% kosztu kursu.
Posiadamy wysokie kompetencje w realizacji szkoleń z zakresu języków obcych w biznesie jak również języka specjalistycznego i branżowego. Kursy są elastycznie projektowane i przygotowywane dla pracowników na każdym poziomie zaawansowania uwzględniając Państwa potrzeby.

Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych i stosujemy kodeks dobrych praktyk PIFS. Posiadamy certyfikat zarządzania jakością SUS 2.0 firmy DEKRA oraz akredytację największej niezależnej globalnej organizacji zajmującej się oceną znajomości języków obcych ETS Global B.V.

Jako autoryzowany partner ETS Global jesteśmy w stanie zaproponować Państwa pracownikom możliwość przeprowadzenia na koniec szkolenia audytu językowego w postaci egzaminu międzynarodowego. Egzamin potwierdzi nabyty poziom wiedzy i może odbyć się w siedzibie Firmy.

Zapewniamy:

 • Prowadzenie zajęć językowych wraz z dojazdem nauczyciela do siedziby Państwa  firmy w terminach i godzinach dla wskazanych grup lub indywidualnie wg ustalonego harmonogramu
 • Dostęp do licencjonowanych materiałów dla metody bezpośredniej Direct Method
 • Bezpłatny dostęp do interaktywnej platformy e-learningowej z języka angielskiego – wspomagającej proces szkolenia

Oferta skierowana jest do mikro, małych i średnich firm. Dotyczy kursów z języka:  angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego i rosyjskiego.

 


 

Koszty kursu:

Osoba indywidualna, kurs języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego i rosyjskiego (dotyczy właścicieli firm i pracowników):

 • Wartość kursu: 5.000 zł (możliwość dofinansowania w 80% ze środków Unii Europejskiej)
 • Koszt – wkład własny (właściciel firmy / pracownik): 1.000 zł – przykładowo dla 40 godzin lekcyjnych 25 zł kosztuje 1  godzina lekcyjna zajęć wraz z kompletem materiałów dydaktycznych i dojazdem do klienta zgodnie z indywidualnie ustalonym harmonogramem.

Grupa 2-10 osób, kurs języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego i rosyjskiego  (dotyczy właścicieli firm i pracowników):

 • Wartość kursu: 7.000 zł (możliwość dofinansowania w 80% ze środków Unii Europejskiej)
 • Koszt – wkład własny (właściciel firmy / pracownik): 1.400 zł – przykładowo dla 50 godzin lekcyjnych 28 zł kosztuje 1 godzina lekcyjna zajęć wraz z kompletem materiałów dydaktycznych i dojazdem do klienta zgodnie z indywidualnie ustalonym harmonogramem.

 


 

Niezbędne dokumenty:

 • zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS i US (spółki przygotowują zaświadczenie na każdego wspólnika osobno “(…)w przypadku spółek osobowych tj. spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej zaświadczenia z ZUS oraz US należy złożyć osobno dla spółki oraz osobno dla wspólników. Także w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, zaświadczenie należy przedłożyć osobno dla spółki jako podatnika lub płatnika i osobno dla wspólników”
 • obroty netto (3 ostatnie lata), przy pełnej księgowości – aktywa netto (3 ostatnie lata)
 1.  Mikroprzedsiębiorca  –  osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.
 2. Mały przedsiębiorca – osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.
 1. Średni przedsiębiorca – osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.
 • zatrudnienie etatowe (3 ostatnie lata)

 


 

Jaki % dofinansowania?

 • 80% dla mikroprzedsiębiorstw
 • 70% dla małych przedsiębiorstw z możliwością zwiększenia do 80%
 • 50% dla średnich przedsiębiorstw z możliwością zwiększenia do 80%

 

Jeśli są Państwo zainteresowani prosimy o kontakt!