4KIDS – 4LINGUA

Grupy językowe dla dzieci i młodzieży prowadzone są w oddziałach 4 Lingua lub w siedzibie firmy w Świętochłowicach przy ul. Sądowej 7.
Wszystkie grupy językowe w Szkole 4 Lingua są dopasowane w najbardziej staranny sposób.

GRUPY PODZIELONE WIEKOWO

6-7 lat, 7- 8 lat, 9-10 lat, 11-12 lat, 13-15 lat, 14-16 lat, 17-18 lat, – dorośli.
Najważniejszym aspektem odpowiedniego doboru wiekowego są istotne czynniki rozwojowe dzieci i młodzieży. Odpowiedni dobór do grupy to połowa sukcesu. W dobrze dobranej grupie dzieci i młodzieży unikamy sytuacji niepewności, zaniepokojenia, nieśmiałości czy dominacji jednostki. W każdej grupie naszej Szkoły uczniowie są obdarzeni szacunkiem i zaufaniem ze strony nauczycieli. Praktykowana jest przede wszystkim zasada równości szans każdego uczestnika.

GRUPY PODZIELONE STOPNIEM ZAAWANSOWANIA

Każdy, kto zna język obcy w jakimkolwiek stopniu zaawansowania ma przeprowadzony bezpłatny test kwalifikacyjny.

4 Lingua jako Akredytowany Ośrodek Egzaminacyjny ETS Global B.V. stosując profesjonalne narzędzia testujące obiektywnie określające poziom nabytej wiedzy ucznia, także w momencie rozpoczęcia przez niego kursu. Szkoła 4Lingua ponadto określa przewidywalny poziom języka obcego po roku nauki, odnosząc się precyzyjnie do skali biegłości językowej w ocenie Rady Europy, uwzględniając takie przymioty jak mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie.
Po odpowiednim przeprowadzeniu procesu rekrutacji każdy uczeń, kierowany jest do odpowiedniej grupy wiekowej oraz na swoim poziomie zaawansowania.

ILOŚĆ OSÓB W GRUPIE

Standardowe grupy to od 6-10 osób, dzięki czemu w komfortowo małej grupie w najbardziej efektywny sposób nabywana jest znajomość języka obcego. Istnieje możliwość przeprowadzania zajęć w grupach 4-5, lub 2-3 osobowych oraz zajęcia indywidualne. W takiej sytuacji grupy są projektowane specjalnie dla takich osób, z możliwością uwzględnienia dedykowanego materiału dla tych grup: np. z uwzględnieniem języka specjalistycznego, grup przygotowujących się do egzaminów certyfikujących czy grup niestandardowym harmonogramie zajęć.

ILOŚĆ ZAJĘĆ

W każdej grupie uczeń otrzymuje harmonogram zajęć przed rozpoczęciem kursu który dokładnie precyzuje daty i godziny przeprowadzonych lekcji w roku szkolnym. Standardowe kursy to 2 x w tygodniu po 2 jednostki lekcyjne. W grupach dzieci metodą KIDS jednostka lekcyjna wynosi 35 min. Przykładowo wg standardowego kursu dla dzieci do 8 lat – 4 godziny lekcyjne po 35 min w tygodniu np. wtorek czwartek. W grupach od 9 lat jednostka lekcyjna wynosi 50 min. Przykładowo wg standardowego kursu-4 godziny lekcyjne po 50 min w tygodniu np. poniedziałek i środa
W przypadku grup niestandardowych, ilość zajęć ustalana jest indywidualnie.