Akredytacje

4lingua Sp.z o.o. od 2017 r. posiada autoryzację ETS Global B.V do przeprowadzania międzynarodowych egzaminów certyfikujących z języków obcych. Sesje egzaminacyjne przeprowadzane przez Akredytowany Ośrodek Egzaminacyjny 4 Lingua Sp. z o.o., realizowane są na życzenie firmy w zakładzie pracy lub w siedzibie i oddziałach szkoły.

Egzaminy ETS to najczęściej zdawane testy certyfikujące na świecie, uznawane przez ponad 9000 uczelni i ponad 14000 firm i korporacji. Certyfikaty ETS Global oferowane są instytucjom akademickim, firmom i korporacjom, agencjom rządowym i klientom indywidualnym. Certyfikaty ETS potwierdzają wiedzę zdających i zwiększają ich konkurencyjność na międzynarodowym rynku pracy.

Sprawdź tabelę testów

Egzaminy ETS to najczęściej zdawane testy certyfikujące na świecie, uznawane przez ponad 9000 uczelni i ponad 14000 firm i korporacji.